woensdag 22 april 2015

Prachtig plekje

Prachtig plekje toch, waar ik rustig mijn fantasieën kan laten gaan en genieten van de lavendelgeur en dromerig even kan vertoeven in mijn eigen verzonnen wereld.
Daaaag

maandag 20 april 2015

Duif en Sperwer


 
‘Mijn God’ - zoo sprak de duif - ‘is innig-zacht,

Heeft donzen wieken, en bemint ons allen;

Almachtig, heerscht hij over duizend-tallen,

En houdt op ieglijk duifje trouwe wacht.’

De sperwer sprak ‘Mijn God heeft vlucht en kracht,

En kan op eens uit hooger luchten vallen,

En die Volmaakte laat een juich-kreet schallen,

Wanneer zijn schoone neb een doffer slacht.’

Zoo keven zij: de een riep: ‘Gij lastert God’ -

En de ander: ‘Gij zijt dom’ - ‘Gij wilt mij krenken’ –

- ‘Godloochenaar!’ - ‘Gij drijft met God den spot!’ -

Een uil, vol wijsheid, zag ik stilte wenken:

Die sprak: ‘Verdraagt elkaar, en weest niet zot,

Daar wij ons, àllen, God met vleugels denken.’ –


schrijver is onbekend

vrijdag 17 april 2015

Reiger

Reiger

Leo Vroman schreef eens aan een vriend

Aan een vriend

Ach, laten wij geen ogenblik bederven
voor wie van ons het eerst zal moeten sterven,
en laten wij ook nimmer praten
van alles wat wij huichelden en haatten.
Zolang een vlerkgespreide leeuwerik blijft zingen
vergeeft God ons al wat wij beginnen,
zolang wij kersebomen zacht in bloei zien staan
dan hebben we nog niemand kwaad gedaan.
Ach, laten wij het leed dat mens ons deed, vergeten,
God zal het allemaal wel weten,
en laten wij geen ogenblik bederven
voor wie van ons het eerst zal moeten sterven.

gedicht van:
Leo Vroman